Admissió de l’alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2018-2019

Calendari

Instruccions

Instruccions admissió 2018-2019 (centres)

Orientacions admissió 2018-2019 (alumnat)

Assistent telemàtic (Presentació de sol·licituds)