El alumnat es presentarà als exàmens en el torn del grupo on està matriculat (matí, vesprada o nit).

El alumnado se presentará a los exámenes en el turno del grupo donde está matriculado (mañana, tarde o noche)

El calendari dels exàmens EXTRAORDINARIS de juny és el següent:

Dimecres 26

9h TALLER DE PREMSA, CASTELLÀ, VALENCIÀ, INFORMÀTICA

12h SOCIALS/HISTÒRIA, MÓN DEL TREBALL,  CULTURA CLÀSSICA

18h SOCIALS/HISTÒRIA, MÓN DEL TREBALL,  CULTURA CLÀSSICA

20h ANGLÉS

Dijous 27 

9h NATURALS/MEDI AMBIENT, CIÈNCIA I TECNOLOGIA, MATEMÀTIQUES

11h ANGLÉS

18h TALLER DE PREMSA, CASTELLÀ, VALENCIÀ, INFORMÀTICA

20h NATURALS/MEDI AMBIENT, CIÈNCIA I TECNOLOGIA, MATEMÀTIQUES

ENTREGA DE NOTAS 3 DE JULIO