Comparte

El alumnat es presentarà als exàmens en el torn del grupo on està matriculat (matí, vesprada o nit).

El alumnado se presentará a los exámenes en el turno del grupo donde está matriculado (mañana, tarde o noche)

El calendari dels exàmens de juny és el següent:

Dilluns 3

9h OPTATIVA-GES2, CASTELLÀ

11h SOCIALS, MON DEL TREBALL, OPTATIVA-GES1

19h MATEMÀTIQUES, NES, CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Dimarts 4

9h VALENCIÀ

11h ANGLÉS

20h SOCIALS, MON DEL TREBALL, OPTATIVA-GES1

Dimecres 5 

10h NES, CIÈNCIA I TECNOLOGIA, MATEMÀTIQUES

18h ANGLÉS

20h OPTATIVA-GES2, CASTELLÀ

Dijous 6

20h VALENCIÀ