Els nivells de GES tenen torns de matí, vesprada i nit.

Estudis de Primer Cicle (Primaria)

 • Nivell d’Albabetització
  • Processos i instruments matemàtics
  • Castellà
 • Nivell de Neolector
  • Valencià
  • Societats, Territoris i Processos Històric-Culturals
  • Processos i instruments matemàtics
  • Natura, Ecologia i Salut
  • Castellà
 • Nivell d’Educació de Base
  • Valencià
  • Societats, Territoris i Processos Històric-Culturals
  • Processos i instruments matemàtics
  • El món del treball
  • Castellà

Obtindràs el Certificat de Primer Cicle de la FPA.

Els nivells d’Alfabetització i de Neolectors tenen torn de vesprada, i Educació de Base, torns de matí, vesprada i nit.

Estudis de Segon Cicle (Secundària)

Primer Nivell del Cicle II: GES 1

Asignaturas:

 • Cultura Clássica
 • Castellà
 • Ciències i Tecnologia
 • El Món del Treball
 • Anglés
 • Natura, Ecologia i Salut
 • Processos i instruments matemàtics
 • Societats, Territoris i Processos Històric-Culturals
 • Valencià
 • Educació Mediambiental

Segon Nivell del Cicle II: GES 2

Asignaturas:

 • Redacció i disseny de prensa
 • Castellà
 • Ciències i Tecnologia
 • El Món del Treball
 • Anglés
 • Natura, Ecologia i Salut
 • Processos i instruments matemàtics
 • Societats, Territoris i Processos Històric-Culturals
 • Valencià
 • Informàtica

 Títol de Graduat en Educació Secundària

Quan acabes GES-2 obtindràs el Títol de Graduat en Educació Secundària.

La Conselleria d’Educació convoca exàmens lliures al juny i a l’octubre perquè els majors de 18 anys d’edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària.