Comparte

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Presentació

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Opcions al nostre centre

El Centre prepara per a les opcions:

 • A Humanitats i Ciències Socials (torn de matí)
  • Matemàtiques
  • Anglés
  • Castellà
  • Geografia
  • Història
 • C Ciències (torn de vesprada-nit)
  • Matemàtiques
  • Anglés
  • Castellà
  • Fisica
  • Biologia

Més informació

Pots trobar més informació a la pàgina web de Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport

 

Proves d’accés a la Universitat

Modalitats d’accés

Hi ha tres modalitats d’accés:

 • Majors de 25 anys (M25)
 • Majors de 40 anys (M40)
 • Majors de 45 anys (M45)

El Centre prepara l’accés per a les modalitats M25 i M45 que es realitzen mitjançant examen i per a les opcions:

 • A Arts i Humanitats (torns de matí i vesprada-nit)
 • D Ciències Socials i Jurídiques (torns de matí i vesprada-nit).

Més informació

Pots trobar informació relativa a:

 • Normativa
 • Calendari
 • Informació relativa a exàmens dels cursos anteriors
 • Informació general

a la pàgina web de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport