Comparte

Acords en relació a les Proves d’Accés a la Universitat per als majors de 25 i 45 anys.

a) Les proves de les PAU (EBAU) es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol.
b) La segona convocatòria d’aquestes proves serà els dies 8, 9 i 10  de setembre.

Pel que fa a les proves per a majors de 25 i de 45 anys, les dates establertes han sigut els dissabtes 4 i 11 de juliol per a la realització de les proves, les notes es faran públiques el 16 de juliol i després del període de reclamacions, el 24 de juliol es publicaran les notes definitives.

Tota la información en http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau

Acuerdos en relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad para los mayores de 25 i 45 años.

a) Las pruebas de las PAU (EBAU) se realizarán los días 7, 8 y 9 de julio.
b) La segunda convocatoria de estas pruebas será los días 8, 9 y 10 de septiembre.

En cuanto a las pruebas para mayores de 25 y de 45 años, las fechas establecidas han sido los sábados 4 y 11 de julio para la realización de las pruebas, las notas se harán públicas el 16 de julio y después del periodo de reclamaciones, el 24 de julio se publicarán las notas definitivas.

Toda la información en http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau